Koronapandemien gjorde at vi ikke fikk fellesøvelse,så det ble "samklang" på ny måte!