29. nov, 2016

Bakkane bo-og behandlingssenter 5.12.

Oppmøte kl 17.00  rød overdel,mørk nederdel+ nisselue