1. jun, 2016

Øvelse til høsten

Øvelsesdag er flyttet fra mandag til onsdag i perioden 17.8 til 2.11. på grunn av dirigentoppdrag