31. mar, 2016

Invitasjon til NASOM 2017

se link invitasjon  til Nordisk Arbetar-och musikerförbundets stevne i 2017 i regi av

Oslo arbeidersangerforbund  8.-11juni 2017 m/brosjyrer etc.

http://nasom2017.com