Skagerak Arena Inngang 8/9 - kiosk 8

(SEMIFINALE   CUP 31/10  kl 20.00)


Kerstin – kasse            kl 18.00  -  22.30             

Randi – kasse              kl 18.30  -  22.30           

Turid H.                     kl 18.30   -  21.30

Knut H.                      kl 18.30  -   21.30       

Torgunn                     kl  19.30 -   22.00

Anne-Synøve              kl  19.30 -   22.00              

 
 Pulje 2 :     Mandag  4/11  kl 19.00

 Kerstin – kasse           kl 17.00 - 21.30           

Torgunn – kasse           kl 17.30 - 21.30   

Gro – eksp.                 kl 17.30 - 20.30          

Morten - eksp.            kl 18.30 -  21.00  

Gunn                          kl 18.00 -  21.00    

Pulje 3 :  (Tirsd.  23/4   kl 19.00 ) -  )    -  Sønd.24/11 kl 18.00

 Kerstin – kasse  Kl. 17.00 – 21.30                    kl 16.00 - 20.30                       
 Unni – kasse    Kl. 17.30 – 21.30         Randi    kl 16.30 - 20.30     

 Turid D. eksp.   kl. 18.00 – 21.00                       kl 17.00-  20.00                  

 Tove    eksp.     kl 18.30 - 21.00                          kl 17.00- 20.00             

Pulje 4 :     (Sønd. 5/5 kl 18.00)       -                     ( Lørd. 17/8 kl 18.00)                                                                    

Kerstin – kasse           Kl. 16:00 – 20.30                       Kerstin – kasse            Kl. 16:00 – 20:30
Lee-Ann– kasse         Kl. 16:30 – 20.30                        Unni - kasse                Kl. 16:30 – 20:30
Tom Erik – eksp.        Kl. 17:00 – 20.00                        Tove  – eksp.                 Kl  17.00 –20:00
Øivind  – eksp.           Kl. 17:30 – 20:00                         Øivind - eksp               Kl. 17.30 – 20.00

Pulje 5:   (Torsd. 16/5  kl 18.00)                   -        (    Fred.30/8  kl 19.00)

Kerstin – kasse           Kl. 16:00 – 20:30                                              kl 17.00 - 21.30

Eva – kasse                Kl. 16:30 – 20:30                                               kl 17.30 - 21.30

Øystein   – eksp.         Kl. 17.00– 20:00                                               kl 18.00 - 21.00

Gunn eksp.                   kl 17:30  - 20.00                                            kl 18.30 - 21.00

Pulje 6 :( Onsd. 10.7. kl 19.00  (flyttet fra 26.5.)  -     (Sønd.22/9  kl 18.00)

Kerstin kasse  kl 17.00  - 21.30                                                          kl 16.00 - 20.30

Nina    kasse   kl 17.30 - 21.30                                                           kl 16.30 - 20.30

Turid H.eksp.  kl 18.00 - 21.00                                                           kl 17.00 - 20.00

Knut     eksp.  kl 18.30 - 21.00                                                            kl 17.00- - 20.00    

 

OBS:: Cupkamper kommer i tillegg og blir slik-begynner fra pulje 6-5 osv.

Om datoene ikke passer,må dere bytte med hverandre. Ved bytte,gi beskjed til Kerstin.

GOD DUGNAD :)  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!