Skagerak Arena INNGANG 1- KIOSK 2 (nytt)

Utsatte kamper pga corona  blir gjennomført ved en senere anledning

Pulje 1 starter,deretter følger nr 2,3 osv.:

 OBS NY KIOSK  nr 2,inngang 1

 

PULJE 1- Mand. 13/4  kl 18.00 - Lørd. 4/7 kl 16.00 - Sønd. 4/10 kl 18.00


Kerstin – kasse       kl 16.00  - 20.30           kl 14.00  - 18.30            kl 16.00  -  20.30             

Randi – kasse         kl 16.30  - 20.30           kl 14.30  - 18.30            kl  16.30  - 20.30

Gunn eksp.             kl 17.00 -  19.30           kl 15.00 -   17.30           kl 17.00   - 19.30

Gro    eksp.             kl 17.00  - 19.30           kl 15.00  - 17.30            kl 17.00  -  19.30       

 

 Pulje 2 :     Sønd. 26/4  kl 20.00      - Sønd. 19/7 kl 18.00 -  Sønd. 8/11 kl 18.00

 Kerstin – kasse           kl 18.00 - 22.30          kl 16.00 -20.30        kl 16.00 - 20.30    

Eva       – kasse          kl 18.30 - 22.30          kl 16.30 - 20.30       kl 16.30  - 20.30

Anne-S. eksp.              kl 19,00 - 21.30          kl 17.00 - 19.30       kl 17.00 - 19.30

Kristoffer - eksp.          kl 19.00 - 21.30         kl  17.00 - 19.30      kl  17.00 - 19.30          

 

Pulje 3 :  Sønd. 3/5  kl 18.00     Sønd. 2/8 kl 18.00   Sønd. 29/11 kl 18.00

 Kerstin – kasse    kl 16.00 - 20.30         kl 16.00 - 20.30            kl 16.00 - 20.30

Lee Ann -kasse     kl 16.30 - 20.30        kl 16.30 - 20.30             kl 16.30 - 20.30

Tove eksp.             kl 17.00 - 19.30       kl 17.00 - 19.30             kl 17.00 - 19.30

Ove Geir eksp.       kl 17.00 -19.30       kl 17.00 -19.30               kl 17.00-19.30


 Pulje 4 :     Sønd.  16/5  kl 18.00      Sønd. 16/8   kl 18.00                                              

Kerstin – kasse           Kl. 16:00 – 20.30                          Kl. 16:00 – 20:30

Unni     – kasse           Kl. 16:30 – 20.30                          Kl. 16:30 – 20:30

Anne Lin  – eksp.        Kl. 17:00 – 19.30                          Kl  17.00 – 19:30

Dominige – eksp.        Kl. 17:00 – 19.30                          Kl. 17.00 – 19.30

Pulje 5:   Torsd.28/5   kl 19.00                       Sønd. 23/8     kl 18.00

Kerstin – kasse           Kl. 17:00 – 21:30                                            kl 16.00 - 20.30

Torgunn - kasse          Kl. 17:30 – 21.30                                            kl 16.30 - 20.30

Turid H.   eksp.           Kl. 18.00– 20:30                                          .   kl 17.00 -.19.30

Knut        eksp.           kl  18:00  - 20.30                                            .kl 17.00 -19.30

 

Pulje 6  : Sønd. 25/6   kl 19.00                                   Sønd. 20/9  kl 18.00

Kerstin kasse  kl 17.00  - 21.30                                                          kl 16.00 - 20.30

Nina    kasse   kl 17.30 - 21.30                                                           kl 16.30 - 20.30

Turid S.eksp.  kl 18.00 - 20.30                                                           kl 17.00 - 19.30.

Øivind  eksp.  kl 18.00 - 20.30                                                           kl 17.00- - 19.30 

OBS:: Cupkamper kommer i tillegg og blir slik-begynner fra pulje 6-5 osv.

Om datoene ikke passer,må dere bytte med hverandre. Ved bytte,gi beskjed til Kerstin.

GOD DUGNAD :)  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!