Skagerak Arena INNGANG 1 (ved Rema 1000) - KIOSK 8

Dugnad på Odds hjemmekamper 2022 på Skagerak Arena, Kiosk 8

Pulje 1 Sønd.3/4 kl 18.00 - sønd. 19/6. - sønd. 4/9.
Kerstin   kasse    Kl 16.00-20.00
Nina       kasse    Kl 16.00-20.00
Anne-Synøve eksp. Kl 16.00-20.00
Anne Lin       eksp. Kl 16.00-20.00
Øystein         kaffe Kl 16.00-20.00

Pulje 2 Mand.18/4 kl 18.00 - Lørd. 2/7 kl 18.00 - sønd. 18/9 kl 18.00
Kerstin    kasse        Kl 16.00-20.00
Unni        kasse        Kl 16.00-20.00
Siv             eksp.     Kl 16.00-20.00
Hege          eksp.     Kl 16.00-20.00
Berit          kaffe      Kl 16.00-20.00

Pulje 3 Lørd. 23/4 kl 16.00 -     sønd. 17/7 kl 18.00 - sønd. 9/10 kl 17.00
Kerstin    kasse Kl 14.00 – 18.00            kl 16.00-20.00              kl 15.00 – 19.00
Tove        kasse kl 14.00 – 18.00            kl 16.00-20.00              kl 15.00 – 19.00
Turid H.   eksp. kl 14.00 – 18.00            kl 16.00-20.00              kl 15.00 – 19.00
Øivind      eksp. kl 14.00 – 18.00           kl 16.00-20.00              kl 15.00 – 19.00
Knut         kaffe kl 14.00 – 18.00           kl 16.00-20.00              kl 15.00 – 19.00

Pulje 4 Mand.16/5                     sønd. 31/7 ?           sønd. 23/10 kl 17.00
Kerstin      kasse Kl 16.00 – 20.00               kl ?                         kl 15.00 - 19.00
Turid S.D.  kasse Kl 16.00 – 20.00               kl ?                         kl 15.00 - 19.00
Tom Erik    eksp. Kl 16.00 - 20.00               kl ?                         Kl 15.00 - 19.00
? ?             eksp. Kl 16.00 - 20.00               kl ?                         Kl 15.00 – 19.00
Turid K.     kaffe Kl 16.00 - 20.00               kl ?                         Kl 15.00 – 19.00

Pulje 5   Onsd.25/5 kl 18.00     sønd. 21/8 kl 18.00 -  sønd. 6/11 kl 17.00
Kerstin      kasse Kl 16.00 – 20.00         kl 16.00 – 20.00                 kl 15.00 – 19.00
Unni          kasse Kl 16.00 – 20.00         kl 16.00 – 20.00                 kl 15.00 - 19.00
Sissel         eksp. Kl 16.00 – 20.00         kl 16.00 – 20.00                 kl 15.00 – 19.00
Gro            eksp. Kl 16.00 – 20.00         kl 16.00 – 20.00                 kl 15.00 – 19.00
Morten       kaffe Kl 16.00 – 18.00         kl 16.00 - 20.00                 kl 15.00 – 19.00

Cupkamper kommer i tillegg og blir slik:

begynner fra pulje 1,2 3 osv.


Om datoene ikke passer,så må dere bytte med noen andre som har samme oppgave
Ved bytte,så si ifra til Kerstin på telefon 97 65 76 20

GOD DUGNAD !