Skagerak Arena Inngang 8/9 - kiosk 8

Pulje 1 :     Sønd. 23/6   kl 18.00 -    Sønd. 6/10  kl 18.00


Kerstin – kasse            kl 16.00 - 20.30                Kl. 16.00 – 20.30
Randi – kasse              kl 16.30 - 20.30                 Kl. 16.30 – 20.30
Anne Lin – eksp.          kl 17.00 - 20.00                 Kl. 17.00 - 20.00
Gro           - eksp.           kl  17.30 - 20.00                kl   17.30 - 20.00

 
 Pulje 2 : (Sønd. 14/4  kl 18.00 )  -    Fred. 5/7 kl 19.00  - Sønd-. 3/11  kl 18.00

 Kerstin – kasse        Kl. 16.00 – 20.30         kl   17.00 - 21.00            kl 16-00 - 20.30

Torgunn – kasse (Unni) Kl. 16.30 – 20.30   kl 17.30 - 20.30            kl 16.30 - 20.30

 Anne S – eksp.           kl 17.00 - 20.00          kl 18.00 - 21.00            kl 17.00 - 20.00

Morten - eksp.            kl 17.30 - 20.00           kl 18.30 - 21.00             kl 17.30 - 20.00 

Pulje 3 :  (Tirsd.  23/4   kl 19.00 ) -    Lørd. 3/8 kl 18.00    -  Sønd.24/11 kl 18.00

 Kerstin – kasse  Kl. 17.00 – 21.30                    kl 16.00 - 20.30                        kl 16.00 - 20.30
 Unni – kasse  (Torgunn)   Kl. 17.30 – 21.30    Lee-Ann kl 16.30 - 20.30        kl 16.30 - 20.30

 Turid D. eksp.   kl. 18.00 – 21.00                       kl 17.00-  20.00                          kl 17.00 - 20.00

 Tove    eksp.     kl 18.30 - 21.00                          kl 17.30 - 20.00                        kl 17.30 - 20.00


Pulje 4 :     (Sønd. 5/5 kl 18.00)       -                      Lørd. 17/8 kl 18.00                                                                    

Kerstin – kasse           Kl. 16:00 – 20.30                       Kerstin – kasse            Kl. 16:00 – 20:30
Lee-Ann– kasse         Kl. 16:30 – 20.30                        Unni - kasse                Kl. 16:30 – 20:30
Tom Erik – eksp.        Kl. 17:00 – 20.00                        Tove  – eksp.                 Kl  17.00 –20:00
Øivind  – eksp.           Kl. 17:30 – 20:00                         Øivind - eksp               Kl. 17.30 – 20.00

Pulje 5:   (Torsd. 16/5  kl 18.00)                   -            Fred.30/8  kl 19.00

Kerstin – kasse           Kl. 16:00 – 20:30                                              kl 17.00 - 21.30

Eva – kasse                Kl. 16:30 – 20:30                                               kl 17.30 - 21.30

Øystein   – eksp.         Kl. 17.00– 20:00                                               kl 18.00 - 21.00

Gunn eksp.                   kl 17:30  - 20.00                                               kl 18.30 - 21.00

Pulje 6 : Onsd. 10.7. kl 19.00  (flyttet fra 26.5.)  -     Sønd.22/9  kl 18.00

Kerstin kasse  kl 17.00  - 21.30                                                          kl 16.00 - 20.30

Nina    kasse   kl 17.30 - 21.30                                                           kl 16.30 - 20.30

Turid H.eksp.  kl 18.00 - 21.00                                                           kl 17.00 - 20.00

Knut     eksp.  kl 18.30 - 21.00                                                            kl 17.30 - 20.00    

 

OBS:: Cupkamper kommer i tillegg og blir slik-begynner fra pulje 6-5 osv.

Om datoene ikke passer,må dere bytte med hverandre. Ved bytte,gi beskjed til Kerstin.

GOD DUGNAD :)  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!