Gabrielles sång - Goslar på Idocostevnet i 2010 Tyskland