Øvelse i Lilla festsal i Folketshus,Landskrona.
Felleskoret fra Telemark skal synge "Bruremarsj frå Seljord" og "Tir n'a noir"