På juleavslutning 2010 hedret vi :

Arvid Eggesvik        40 år, 

Unni B.Eldrup          25 år, 

Kerstin Olsen          20 år 

Tom Erik Pettersen  10 år

På juleavslutning 2012 hedret vi:

Hans Haugen  70 år

Liv Undis Kvernes  30 år

I 2013 hedret vi: 

Torgunn Skredtveit  15 år i koret

På foajekonsert nov. 2013 hedret vi:

Øystein Bjørge  25 år i koret og i NSF

På årsmøtet i januar 2014 :

Bjørg Halvorsen utnevnt til æresmedlem

Anne Lin Hogstad   5 år

Bjarte Hollekve      5 år

Jubilanter 2015

Kerstin Olsen     25 år

Unni B.Eldrup    30  år

På årsmøtet i januar 2016

Johan Sjøstedt utnevnt til æresmedlem

På seminaret høsten 2016 hedret vi  :

Johan 50 år i NSF

Grethe Løvseth 25 år

Tom Erik Pettersen  15 år

Guttorm  Anundsen   5 år

Kari  Nilsen    5 år

På årsmøtet januar 2017 hedret vi:

Anne Siri Kvello   5 år

Bjørg Teigen   5 år

Elisabeth Strømdal 5 år

På årsmøtet januar 2018 hedret vi:

Lee-Ann Østby   5 år

Eva Siljan          5 år

Torgunn Skredtveit    20 år

Kerstin Olsen -mangeårig leder  i koret - ble utnevnt til æresmedlem

Øystein Bjørge ble hedret 2.juni med 30 år i koret på TSFs 100 -årsmarkering på Notodden av leder om Larsen -Telemark Sangerforbund som overrakte mdalje

Bjørg Halvorsen ble hedret 2.juni med 50 år i koret på TSFs 100-årsmarkering  på Notodden 

Jan Nord fra Norsk Sangerforbund overrakte medalje og Tom Larsen fra Telemark Sangerforbund overrakte blomster

På årsmøtet januar 2019 hedret vi:

Anne Lin    10 år

På årsmøtet januar 2020 hedret vi: 

Unni   35 år

Kerstin 30 år

Tom Erik  20 år

Nina    5 år

Ove Geir  5 år

På årsmøtet i  februar 2022 fikk jubilanter i 2021 endelig sin heder (utsatt på grunn av pandemien):

 Guttorm Anundsen    10 år

Turid E.Haugerud       10 år

Knut Haugerud           10 år

Hilde Hunshammer       5 år

Turid Sommer Dahlberg 5 år

Øivind Loge Nilsen         5 år

Sven Morten Tprsnes      5 år

Anne-Synøve L.Pedersen 5 år

 

Jubilanter i 2022:

Bjørg Teigen   10 år (ikke til stede)

Torunn Berntsen 5 år (ikke til stede)

Liv Undis Kvernes 25 år og Hans Haugen 70 år i koret !