avtale 2009

Nødvendig avtale når koret holder egne konserter med og uten billettinntekter:


Rapportering av egen konsert:

Norsk Sangerforbund har som medlem i Norsk Musikkråd inngått ny solidarisk rammeavtale med TONO.

Det enkelte kor må fortsatt sende program for egne arrangerte konserter. 
Disse sendes direkte til Norsk Sangerforbund.


Aktivitetsmidler kor

Søknadsportal for aktivitetsmidler for kor som forvaltes av Norges Korforbund

Søknad kan sendes via linken:

http://kor.no/aktivitetsmidler

Forutsetninger:

Tre viktige forutsetninger for at man kan søke midler:

- det skal være framføring av levende kormusikk
- det skal være samarbeid med profesjonelle aktører
- Konserten/prosjektet må ikke være avsluttet før søknadsfristen.