Landssangerstevnet i Trondheim.telemark Felleskor synger i Vår frues kirke, Walk in the light- Halleluja- Nærmere deg min Gud