Koret på 21.landssangerstevne i Trondheim 1.juni. Vi sang i Bakke kirke og fremførte Den fyrste song- Natten er omme- Missa Exultate