Sett sammen BytteBrikke-spillet

Prøv å sette sammen bildet  under ved å snu på brikkene til det er løst.
 5x5 har rekord 26 sek. U
3x3   har rekord  16 sek U
Slå den og gi oss beskjed
Lykke til!