Hvor-når-hva

 Høsten 2020

Mandag 5.oktober  kl 18.30.Oppmøte for alle stemmegrupper  fram til kl 21.00 

forsetter utover høsten,hvis ikke annen beskjed er gitt.   Ingen kaffepause.

Vi har ommøblert i øvingsrommet. Stolene er satt ut i god avstand fra hverandre. Det blir lapp på hver stol som indikerer sopran, alt, tenor og bass.   Vi sørger for nok såpe, håndklepapir, sprit ol. 

NB: Føler man seg ikke frisk, har man symptomer på øvre luftveisinfeksjon herunder hodepine skal man ikke møte.

For ordensskyld...Føler man ubehag ved å møtes i en så stor gruppe skal man ikke føle seg forpliktet til å møte, vi må ha respekt for at vi kan vurdere risiko forskjellig.

 

Man går inn hovedinngang

Ved trengsel skal det være 1 m avstand i kø som gjerne må strekke seg ut på gaten

Kommet inn i huset vasker man hendene: Gutter benytter handicap toalettet, alt dametoalettet og sopran herretoalettet.

Går mot øvelseslokalet og spriter hendene.

Eventuelt yttertøy henges på stolryggen (utover høsten må nok dette endres)

Man setter seg ned og blir værende på sin plass under øvelsen (ingen mingling)

Øvelsen varer til kl 2100.

 

 

2021      Landssangerstevne  4.-6.juni ,ny dato !

2022     Nordisk Stevne Helsinki,Finland

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


         
 

            


             

 

 
 

Coronøvelse.,bildet fra 21.9. med 12 sangere i lokalet